🐶 Darmowa dostawa dla zamówień od 200 zł! 🐶
OBOWIĄZEK CZIPOWANIA PSÓW

OBOWIĄZEK CZIPOWANIA PSÓW

OBOWIĄZEK CZIPOWANIA PSÓW
❗️Czy masz obowiązek zachipować swojego psa?
Aktualnie zgodnie z prawem - NIE! ⁉️
Dlaczego więc mielibyśmy czipować nasze psy?
Powodów jest wiele, najważniejsze z nich to: 
1️⃣ Wyobraź sobie, że możemy skuteczniej ograniczać bezdomność zwierząt w Polsce
2️⃣ Zwiększyć ochronę zwierząt przed porzuceniem
3️⃣ Łatwiej wykrywać i zwalczać niehumanitarne hodowle zwierząt
Czipowanie daje również szybszą możliwość znalezienia psa w momencie jego zagubienia. Poza tym jak chesz wyjechać z psem za granice, musisz mieć paszport. Jednym z warunków jego wyrobienia jest czip. 

Zgadzasz się z koniecznością czipowanie zwierząt dla ich bezpieczeństwa? Jesteś za powszechnym obowiązkiem czipowanie zwierząt?
Wesprzyj kampanię społeczną na rzecz wprowadzenia obowiązku trwałego znakowania (czipowania) i rejestracji zwierząt w ogólnopolskiej elektronicznej bazie danych @piesel.org.pl i razem z nami wprowadź zmiany do polskiego systemu ochrony zwierząt!

Kierując się interesem publicznym, w tym interesem opiekunów zwierząt, organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, lekarzy weterynarii, jednostek samorządu terytorialnego, Inspekcji Weterynaryjnej, a co najistotniejsze – interesem samych zwierząt, niniejszym jako współautorka kampanii prezentuje stanowisko kampanii „PiESEL – nadaj zwierzęciu tożsamość” w sprawie wprowadzenia obowiązku trwałego znakowania oraz rejestracji psów i kotów w ogólnopolskiej elektronicznej bazie danych. 

Obowiązek trwałego oznakowania zwierząt domowych obowiązuje obecnie i jest egzekwowany przy przemieszczaniu niektórych zwierząt tzw. „towarzyszących” pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Wprowadzenie proponowanych zmian jest uzasadnione również ze względu na treść Rezolucji z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ochrony rynku wewnętrznego UE i praw konsumentów przed negatywnymi skutkami nielegalnego handlu zwierzętami domowymi (Dz. U. UE. C. z 2021 r. Nr 294, str. 40), w której Parlament Europejski wezwał państwa członkowskie do wprowadzenia strategii politycznych mających na celu oznaczanie i rejestrowanie z urzędu wszystkich psów i kotów w celu zwalczania nadużyć wobec zwierząt. Proponowana zmiana przepisów ustawy pozwoli w konsekwencji na usytuowanie Polski w czołówce krajów Unii Europejskiej dbających o szeroko rozumiany dobrostan zwierząt domowych.

Co więcej? Polska jako jedyna w Unii Europejskiej nie posiada obowiązku czipowania psów i kotów. Znajduję się w zaszczytnym gronie państw, które tego obowiązku nie wprowadziły, czyli m.in. Ukrainy, Rosji, Kazachstanu, Mołdawii, Macedonii czy Czarnogóry. Obowiązek oznakowania zwierzęcia oraz jego rejestracji w ogólnopolskiej elektronicznej bazie danych będzie stanowi narzędzie do wykrywania i zwalczania procederu polegającego na nielegalnym rozmnażaniu i zbywaniu zwierząt, zapobieganiu kradzieży zwierząt oraz powadzeniu statystyk i badań w tych zakresach. 
📣 Postulowana zmiana przyczyni się do realizacji wynikającego z art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt obowiązku zapewnienia zwierzętom poszanowania, opieki i ochrony.
Nie bądźmy obojętni na dobro zwierząt! Działajmy wspólnie, ponad wszelkimi podziałami politycznymi!