🐶 Darmowa dostawa dla zamówień od 200 zł! 🐶
MRÓZ A DOBROSTAN PSÓW

MRÓZ A DOBROSTAN PSÓW

MRÓZ A DOBROSTAN PSÓW

⚖️ Czy mam obowiązek reagować gdy widzę zwierze w mroźny dzień bez dostępu do wody, pomieszczenia chroniącego przed zimnem czy bez dostępu do karmy? Absolutnie tak! Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania, czyli traktowania uwzględniającego jego potrzeby i zapewniającego mu opiekę i ochronę.

‼️Myśl! A jeśli ktoś inny nie myśli, to REAGUJ! 

Widząc psa bez odpowiedniego, ocieplonego pomieszczenia, przywiązanego pod sklepem, porzuconego, bez dostępu do wody, bez dostępu do pożywienia czy wystawionego na warunki atmosferyczne, które zagrażają jego życiu lub zdrowiu mamy prawo reagować. Niezwykle istotny jest czas - reakcja powinna być jak najszybsza, co daje szanse na uratowanie zwierzęcia. 

  1. Jeśli zwierzę ma się dobrze, biegniemy do ochrony obiektu, prosząc o jak najszybsze nadanie komunikatu wzywającego opiekuna. 
  2. Jeśli nieobecność opiekuna się przedłuża albo pies ma płytki oddech, trzęsie się, popada w letarg- DZIAŁAMY. Dzwonimy na policję i/lub straż miejską, z prośbą o przyjechanie.
  3. Znajdujemy świadków. Nagrywamy kilka sekund psa i potem całe zdarzenie by mieć dowód złego stanu zwierzęcia. 

CO NA TO PRAWO? 

Art 9 ust.1 UOZ wyraźnie wskazuje, że:
„Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody”

Ponadto art. 6 ust.2 ustawy o ochronie zwierząt wskazuje, że przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności:

10)utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji;

17) wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu;

19) utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.

Coraz więcej mamy również wyroków skazujących za znęcanie się nad zwierzęciem poprzez utrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania! Pamiętajmy, że przepisy dotyczą również kotów oraz zwierząt gospodarskich!

LINK: https://lexlege.pl/ustawa-o-ochronie-zwierzat/art-6/

Dajmy o siebie nawzajem! Nie bądźmy obojętni na los zwierząt!