🐶 Darmowa dostawa dla zamówień od 200 zł! 🐶
PSI PASZPORT

PSI PASZPORT

PSI PASZPORT

PSI PASZPORT

Na początek kilka faktów prawnych. 

 1. Opiekun podróżujący za granicę z psem ma obowiązek wyrobienia zwierzęciu paszportu. Taki dowód tożsamości jest ważny w krajach Unii Europejskiej oraz m.in. na Islandii, w Szwajcarii, Lichtensteinie, Monako, Norwegii, Watykanie i Andorze.
 1. Paszport może zostać wydany WYŁĄCZNIE przez UPOWAŻNIONEGO LEKARZA WETERYNARII. Dlatego ważne jest, aby upewniać się przed wizytą w gabinecie weterynaryjnym, że pracuje w nim lekarz uprawniony do wystawienia tego dokumentu. Również jakiekolwiek adnotacje oraz wpisy mogą być dokonywane wyłącznie przez lekarza wpisanego do odpowiedniego rejestru. 

Oficjalna lista uprawnionych lekarzy weterynarii: 

https://www.vetpol.org.pl/paszporty/rejestr-upowanionych-lekarzy-do-wydawania-paszportow

 1. Opłata pobierana przez lekarza weterynarii za wyrobienie paszportu to 100 zł. Jest to cena zgodna z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W przypadku błędnie wypełnionego druku - lekarz zobligowany jest do wystawienia nowego dokumentu na koszt własny.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/wysokosc-oplaty-zwiazanej-z-wydaniem-paszportu-dla-przemieszczanych-w-18229935

 1. Zarówno psy, koty, jak i tchórzofretki mogą być transportowane na terenie Unii Europejskiej, jeśli spełniają 3 warunki:
 2. Posiadają mikroczip (tatuaż uznawany jest za prawidłową identyfikację, jeśli został wykonany przed 3 lipca 2011 r.).
 3. Są prawidłowo zaszczepione przeciwko wściekliźnie. (WAŻNE! Najpierw czip, później szczepienie - może się odbyć na jednej wizycie). Jeżeli szczepienie przeciwko wściekliźnie zostało wykonane przed założeniem psu paszportu - szczepienie to powinno zostać powtórzone. 
 4. Posiadają właściwie wypełniony dokument identyfikacyjny (paszport).

Główny Inspektorat Weterynarii - zasady wystawiania paszportów: 

https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/dokumenty-identyfikacyjne


DODATKOWO

 1. Niektóre kraje wymagają poddania leczeniu przeciwko tasiemcowi Echinococcus multilocularis, jeżeli obszar docelowy jest wolny od tego tasiemca (Finlandia, Irlandia, Malta, Norwegia i Irlandia Północna). Odrobaczanie należy podać w okresie nie dłuższym niż 120h, ale nie krótszym niż 24h przed przekroczeniem granicy! Odrobaczanie musi zostać powtórzone w ciągu 7 dni po przyjeździe np. na teren Norwegii. Zabiegi te muszą zostać wpisane w paszport zwierzęcia. 
 2. “Jeżeli podróżujesz do państwa UE lub do Irlandii Północnej z Andory, Szwajcarii, Wysp Owczych, Gibraltaru, Grenlandii, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino, Watykanu, Twoje zwierzę domowe może również wjechać do UE z paszportem dla zwierząt domowych wydanym w jednym z tych państw lub terytoriów”.
 3. Zwierzę z terytorium lub państwa trzeciego niewymienionego na liście państw musi posiadać badanie miareczkowania i dodatkowo nie może być przywożone na terytorium UE jeszcze przez 3 miesiące, liczone od dnia pobrania próbki krwi do ww. badania. (Dokument przedstawiający wynik badania musi być dołączony do świadectwa zdrowia zwierzęcia).
 4. WAŻNE! Na końcu każdego paszportu mamy miejsce na wpisanie BADANIA KLINICZNEGO, przed wyjazdem za granicę konieczne jest uzupełnienie go wraz z datą i godziną odbycia takiego badania. Świadczy ono o tym, że zwierze nie wykazuje żadnych objawów chorób i jego gotowe do podróży! 

Podróżowanie ze zwierzętami domowymi i innymi zwierzętami w UE

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/animal-plant/index_pl.htm


Badanie poziomu przeciwciał przeciwko wściekliźnie

Z miareczkowaniem zdecydowanie trzeba się wcześniej przygotować. W blogu też jest odniesienie, ale w skrócie, takie najważniejsze punkty:

1. Badanie nie może zostać przeprowadzone wcześniej niż 30 dni od otrzymania pierwszego lub kolejnej dawki szczepienia przeciwko wściekliźnie.
2. Co do zasady badanie miareczkowania wystarczy jedno, na całe jego życie - pod warunkiem, że otrzyma on kolejne szczepienie przeciwko wściekliźnie we właściwym terminie.
3. Po otrzymaniu certyfikatu należy udać się do uprawnionego lekarza weterynarii aby wpisał je w paszport - sam certyfikat nie wystarczy, musi zostać wpisany.
 

O czym musimy pamiętać szykując się do podróży?

 1. Szczepienie przeciwko wściekliźnie wykonywane po raz pierwszy uzyskuje ważność po 21 dniach! Obowiązkiem opiekuna jest powtarzanie szczepienia co roku. Kolejne wlepki po szczepieniu umieszcza się w paszporcie, jego aktualność jest warunkiem mocy paszportu. Jeśli ominiemy termin ponownego szczepienia - odliczamy 21 dni na nowo !!! 
 2. Wiek zwierzęcia, które zostało zaszczepione, to co najmniej dwanaście tygodni. Szczepienie wykonane na młodszym pupilu nie jest ważne i musi zostać powtórzone po osiągnięciu właściwego wieku.

DODATKOWO ZWRACAJCIE UWAGĘ NA POPRAWNOŚĆ WYSTAWIENIA PASZPORTU

Od 1 grudnia 2022 obowiązują nowe zasady wystawiania paszportów dla zwierząt towarzyszących. Zmiana dotyczy Dobrej Praktyki Wystawiania Paszportów dla Zwierząt Towarzyszących, która odnosi się między innymi: do czasu wpisywania paszportu do WetSystems, schemat w sytuacji utraty paszportu oraz ustalanie i wpisywanie ras psów zgodnie z FCI, a kotów z FIFe).

Musi być ono zgodne z:

 • Uchwała nr 29/2022/VIII Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w sprawie zmiany uchwały nr 85/2016/VI Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej z dnia 14 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia Dobrej Praktyki Wystawienia Paszportów dla Zwierząt Towarzyszących. 
 • https://vetpol.org.pl/images/uchwaly/uchwały_VIII_kadencja/uchwała_29-2022-VIII_ws_zm_Dobrej_Praktyki_Wystawiania_Paszportów.PDF


  Najważniejsze punkty: 

  1. Wpisywanie rasy psa zgodnie z systematyką ras według Międzynarodowej Federacji Kynologicznej FCI
  2. Wpisanie przez lekarza najpierw paszportu do systemu WETSystem, a później przekazanie go opiekunowi 
  3. Na druku paszportu musi być widoczny podpis opiekuna 

  Co się może stać, jeśli mój pies nie spełnia wymogów koniecznych, aby można było go wwieźć do danego kraju?

  Pies może zostać odesłany do kraju pochodzenia lub poddany kwarantannie
  (na koszt właściciela) przez okres niezbędny do spełnienia wymogów zdrowotnych (maksymalnie 21 dni). W skrajnych przypadkach konieczne może być uśpienie zwierzęcia.


  Ze względu na formalności oraz konieczność odczekania określonej ilości czasu warto zainteresować się wyrobieniem paszportu znacznie wcześniej niż w miesiącu, w którym planujemy podróż!  

  Niezapomnianych przygód!