🐶 Darmowa dostawa dla zamówień od 200 zł! 🐶
PIES NA PLAŻY

PIES NA PLAŻY

PIES NA PLAŻY

USTAWOWE BABKI Z PIASKU 

W okresie jesienno-zimowym temat wchodzenia na plażę z psem ukrywa się niczym struś chowający głowę w piasek, by odrodzić się w okresie wiosenno-wakacyjnym jak feniks z popiołów. Czym różnią się te dwa okresy i czy tabliczki przed wejściem na plaże publiczne informujące o zakazie wprowadzania psów mają moc prawną? Otóż nie mają! To samo dotyczy czasowych wyłączeń poruszania się po plaży. Nie można ograniczać swobody przemieszczania się zgodnie z art. 52 i 32 Konstytucji: 

Art.  52.  [Wolność przemieszczania się]:

 1. Każdemu zapewnia się wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu.
 2. Każdy może swobodnie opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 32. [Zasada równości obywatela wobec prawa]:

 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Warto zwrócić uwagę na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku - II SA/Gd 219/20. Opublikowanie: LEX nr 3082968

„Wyznaczony przez organ prawotwórczy obowiązek nie wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej prowadzi, zdaniem sądu, do skutków prawnych nie do przyjęcia w państwie prawnym, gdyż narusza wolność własności i pośrednio wolność poruszania się osób, którym towarzyszą psy i inne zwierzęta domowe w stopniu przekraczającym wymogi zasady proporcjonalności przez zastosowanie zakazu wobec wszystkich obiektów użyteczności publicznej.” […] Ustanowienie tak daleko idącego zakazu jak zakaz wyprowadzania psów do piaskownic, placów gier i zabaw, czy na kąpieliska nie realizuje celu regulacji ustawowej, sprowadzającego się do ustalenia sposobu postępowania ze zwierzętami wykluczającego ich uciążliwość i zagrożenie z ich strony, a bez wątpienia nadmiernie ogranicza swobodę poruszania i przebywania w określonym miejscu właścicieli tych zwierząt domowych […]’.

Również stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich w tym zakresie jest jednoznaczne. Rzecznik Praw Obywatelskich interweniował u wójta gminy w sprawie uchylenia zakazu przyjętego niezgodnie z prawem w miejscowości Ustronie Morskie. 

"Rzecznik przedstawił stanowisko sądów administracyjnych, z którego jednoznacznie wynika, że materia postępowania ze zwierzętami w miejscach publicznych może być unormowana wyłącznie w regulaminie utrzymania czystości i porządku, wydanym na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z tym niedopuszczalne jest ustanawianie reguł postępowania ze zwierzętami na terenie gminnych obiektów użyteczności publicznej  w aktach prawa miejscowego wydanych na podstawie ustawy  o samorządzie gminnym".

Biuletyn Informacji Publicznej RPO 
https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-ustronie-plaze-zakaz-wprowadzenia-psow-uniewazniony-wyrok-wsa


Art. 32 Prawo wodne

LINK: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-wodne-18625895/art-32

 UWAGA! Dyrektor Urzędu Morskiego działający na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej ma prawo do wyłączenia danego obszaru ze względu np. na obronność państwa. Może to również dotyczyć m.in. stoczni czy portów.

W praktyce oczywiście może wydarzyć się, że niesłusznie otrzymamy mandat. W takiej sytuacji należy się odwołać, ponieważ według wyroków Sądów Administracyjnych nie są one zgodne z prawem. Jeżeli jednak chcecie uniknąć niekomfortowych sytuacji to polecam udać się na plaże, która według danego miasta jest dozwolona dla psów, każda nadmorska miejscowość taką posiada.

Poniżej przedstawiam Wam kilka takich miejsc: 

 1. Rewal - wejścia nr 19, 20,26, ul. Szczeciński
 2. Łeba - plaża zachodnia B, ul. Jachtowej
 3. Dębki - wejście nr 18, ulica Spacerowa
 4. Chałupy - wszędzie poza kąpieliskami
 5. Jastarnia - wejście nr 55
 6. Gdańsk - wszystkie poza kąpieliskami strzeżonymi
 7. Krynica Morska - wszystkie poza wejściem nr 23
 8. Władysławowo - wszędzie poza kąpieliskami strzeżonymi 


Pamiętajmy jednak żeby szanować wspólną przestrzeń

 1. Sprzątajcie zarówno po swoich psach, jak i po sobie! 
 2. Nie puszczajcie psów bez kontroli, luzem na plaży. Szczególnie podczas wakacji, gdy plaże są zapełnione dbajmy o bezpieczeństwo naszych zwierzaków oraz innym ludzi i ich psów! Pamiętajcie, że zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.” 
 3. Nie podchodźmy i nie głaszczmy obcych psów bez pozwolenia ich opiekuna!

Na koniec pamiętajcie o komforcie swoich psów podczas plażowych spacerów. Koniecznie musimy zapewnić psu dostęp do świeżej wody i zacienione miejsce. Okres letni to również okres największej ilości osób na plaży - upewnij się, że dla Twojego psa przebywanie w tym czasie na plaży jest komfortowe i konieczne. 

Spacer po piasku to dużo większy wysiłek dla psa, więc długość wycieczki dobierzmy do kondycji naszego zwierzaka! 

Dodatkowy TIP od Kodzisława na morskie przygody: 

Jak chcecie zabrać swojego psa nad morze i pozwalać mu wchodzić do wody to koniecznie przyzwyczajcie go do kamizelki do pływania
Tego typu kamizelka do pływania dla psa zapewni mu bezpieczeństwo i przyjemność w trakcie takich przygód jak pływanie łódką, SUP-em, wycieczki na plażę i pływanie w jeziorach, w morzu czy na basenie! A tutaj możecie zobaczyć jak pięknie prezentuje się w kamizelce koleżanka Kodzisława - Luna! 

          

Wspaniałych spacerów i odpoczynku na plażach! Kup produkty