🐶 Darmowa dostawa dla zamówień od 200 zł! 🐶
ZAKAZ WPROWADZANIA PSÓW NA TRAWĘ

ZAKAZ WPROWADZANIA PSÓW NA TRAWĘ

ZAKAZ WPROWADZANIA PSÓW NA TRAWĘ

Jak się okazało, temat stale powracający i powodujący wiele kontrowersji i emocji. Na coraz większej ilości osiedli możemy znaleźć tabliczki informujące o zakazie wprowadzania psów na trawę. 

Jak z prawnego punktu widzenia wygląda legalność stawianych znaków
"Zakaz wprowadzania psów"?

Otóż:

zakaz wprowadzenia psa może wprowadzić właściciel danej posesji czy lokalu jeśli miejsce to jego prywatna własność np. restauracja, sklep, czy prywatne podwórko/działka.

❌ Gmina nie może zakazać wstępu na teren ogólnodostępny (teren użyteczności publicznej) opiekunom z psami a jedynie regulować zasady wprowadzenia środków bezpieczeństwa jak np. zasady trzymania psa na smyczy. 

❌ Zakaz nie obowiązuje w świetle prawa gdy wspólnota mieszkaniowa, administracja osiedla czy samozwańczy mieszkańcy postawią sobie tego typu tabliczkę na osiedlu.

⚖️ Te informacje potwierdza wiele wyroków m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 lutego 2015 r., sygn. akt II OSK 2439/14.

⚖️✅ Fragment z orzeczenia o parku miejskim:

„W ocenie organu nadzoru, ustawodawca nie upoważnił organu stanowiącego gminy do formułowania zakazów wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na określone tereny lub obiekty użyteczności publicznej.”

⚖️✅ Fragment interpretacji [Łukasz Jasiński] 

„Zgodnie z przyjętym orzecznictwem, prowadzenie zakazu wyprowadzania zwierząt na ściśle określony teren jest środkiem nadmiernie ograniczającym swobodę poruszania się i przebywania w określonym miejscu.”

⚖️✅ Przepis art. 4 ust. 2 pkt 6 u.c.p.g. nie pozwala na wprowadzenie zakazu wyprowadzania psów na określony teren, lecz do ustalenia sposobu postępowania z psami w taki sposób, by ich pobyt na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku nie był uciążliwy oraz nie zagrażał przebywającym tam osobom. Ustanowienie tak daleko idącego zakazu jak zakaz wyprowadzania psów nadmiernie ogranicza swobodę poruszania i przebywania w określonym miejscu właścicieli tych zwierząt domowych i wykracza poza materię określoną w u.c.p.g.”
- Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, IV SA/Po 1022/19

A zatem co jest ważne:

▶️Nie musicie obawiać się mandatów za wejście na trawnik z takim znakiem. 

▶️Jeśli taki dostaniecie możecie go nie przyjąć.

▶️Jeśli macie w sobie ducha społeczników to możecie zgłaszać takie tabliczki do administracji osiedli, na których stoją. (Po wielu trudach udaje się, i mogą zostać usunięte bądź zamienione np. na tabliczki "szanuj zieleń", "posprzątaj po swoim psie").

▶️Szanowni nie-psiarze nie patrzcie krzywo i nie wytykajcie Nas palcami i nie rzucajcie nas przez okno kasztanami, bo mamy prawo tak jak i wy korzystać z zielonych terenów i trawników na naszych osiedlach! 

▶️ Opiekunowie psów bez względu na zakaz bądź jego brak są odpowiedzialni za szkody wyrządzone przez swoje pupile (reguluje to art. 431 Kodeksu Cywilnego). Odpowiedzialność nie dotyczy wyłącznie szkód na osobie (np. pogryzienia). Wspólnota mieszkaniowa może dochodzić rekompensaty, jeżeli zwierzę wyrządziło szkody majątkowe na terenie części wspólnoty mieszkaniowej (niesprzątanie i nie szanowanie zielni do nich należy).

Szanujmy swoją przestrzeń i swoje znajmy swoje prawa i obowiązki!