🐶 Darmowa dostawa dla zamówień od 200 zł! 🐶
CZY TWÓJ PIES MOŻE DO KAŻDEGO PODBIEGAĆ?

CZY TWÓJ PIES MOŻE DO KAŻDEGO PODBIEGAĆ?

CZY TWÓJ PIES MOŻE DO KAŻDEGO PODBIEGAĆ?

Czy Twój pies może podbiegać do każdego? 

‼️Zdecydowanie nie. 

Jest to niebezpieczne i nie odpowiedzialne. Może rzutować na psychikę innych zwierząt jak i opiekunów, czy zniszczyć podstępy wypracowywane długimi tygodniami. 

CO NA TO PRAWO?

Art. 77 Kodeksu wykroczeń wyraźnie wskazuje, że:

1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

 

Art. 431 Kodeksu cywilnego mówi o tym, że:

1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.

2. Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.


‼️I co ważne, nie wystarczy powołanie się na zbłąkanie czy ucieczkę zwierzęcia aby uniknąć odpowiedzialności. Opieka nad zwierzęciem wiąże z odpowiedzialnością i koniecznością określonego zachowania zarówno wobec niego, jak i otoczenia.

 

👮🏼‍♂️Gdzie zgłosić taką sytuacje? Na Policję! Dodatkową pomocą będzie nagranie sytuacji, zdjęcie oraz jeżeli dojdzie do pogryzienia wypis lekarza weterynarii i/lub lekarza pierwszego kontaktu jeżeli pogryzienie dotknęło człowieka.