🐶 Darmowa dostawa dla zamówień od 200 zł! 🐶
Gaz pieprzowy jako forma obrony

GAZ PIEPRZOWY JAKO FORMA OBRONY

GAZ PIEPRZOWY JAKO FORMA OBRONY

Zgodnie z ustawą o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 roku, gaz pieprzowy jest bronią, na którą nie wymaga się pozwolenia. Oznacza to, że jest legalnym środkiem do samoobrony. Należy jednak spełnić kilka warunków, aby móc go użyć. Określa je art. 25§1 Kodeksu karnego. Działając w stanie wyższej konieczności możemy naruszyć cudze dobro prawne, gdy nie jesteśmy w stanie uniknąć niebezpieczeństwa. 💡Co to oznacza? 

👩🏼‍⚖️Art. 25 § 1. Kodeksy karnego 

§ 1.Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem.

§ 2.W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. 

§ 2a.Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo na przylegający do nich ogrodzony teren lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące.

§ 3.Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej pod wpływem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu.

❗️Musimy pamietać, że gaz pieprzowy jest lakrymatorem, czyli jednym z drażniących środków bojowych. Nie możemy więc używać go dla zabawy, sprawdzenia jak podziała bądź jako formę kary dla zwierzęcia. Tego typu działania podlegą karom uwzględnionym w ustawie o ochronie zwierząt - są formą znęcania się nad czworonogami. Nie wolno także prowokować psa, atakować go lub jego właściciela. 

👩🏼‍🔬Do obrony przed agresywnymi zwierzętami stosuje się produkty o niższym stężeniu kapsaicyny. 

❗️Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27.07.1973 r., sygn. IV KR 153/73 wskazał, że: „Instytucja obrony koniecznej ma na celu nie tylko ochronę dobra bezprawnie i bezpośrednio zaatakowanego, ale również kształtowanie zasady, że prawo nie powinno ustępować przed bezprawiem”.

Znajmy swoje prawa i obowiązki! Wszystko ze zdrowym rozsądkiem! Gaz pieprzowy jest środkiem do samoobrony a nie do zabawy!