🐶 Darmowa dostawa dla zamówień od 200 zł! 🐶
PIES W ROZGZANYM AUCIE

PIES W ROZGZANYM AUCIE

PIES W ROZGZANYM AUCIE

⚖️ Czy mogę wybić szybę w aucie gdy widzę tam zamknięte zwierze? Czy mam obowiązek reagować gdy widzę zwierze w upalny dzień bez dostępu do wody? Absolutnie tak!

Stan wyższej konieczności wyłącza odpowiedzialność karna za uszkodzenia cudzego mienia. Chronimy zdrowie i życie zwierzęcia! ⚖️

Art. 26 Kodeksu Karnego [Stan wyższej Konieczności]

§ 1.Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego.

§ 2.Nie popełnia przestępstwa także ten, kto, ratując dobro chronione prawem w warunkach określonych w § 1, poświęca dobro, które nie przedstawia wartości oczywiście wyższej od dobra ratowanego.

§ 3.W razie przekroczenia granic stanu wyższej konieczności, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

§ 4.Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli sprawca poświęca dobro, które ma szczególny obowiązek chronić nawet z narażeniem się na niebezpieczeństwo osobiste.

§ 5.Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy z ciążących na sprawcy obowiązków tylko jeden może być spełniony.


‼️Myśl! A jeśli ktoś inny nie myśli, to REAGUJ!
 

Temperatura w rozgrzanym i zamkniętym aucie w trakcie kilkunastu minut może zwiększyć się do 50-60 stopni. W ciągu dłuższej chwili gdy na dworze panuje 30 stopniowy upał - temperatura w środku może sięgnąć nawet 65 stopni.

Widząc psa zamkniętego w samochodzie w trakcie gdy na dworze panuje upał mamy prawo reagować! Niezwykle istotny jest czas - reakcja powinna być jak najszybsza, co daje szanse na uratowanie zwierzaka. 

Jeśli zwierzę ma się dobrze, biegniemy do ochrony obiektu, prosząc o jak najszybsze nadanie komunikatu wzywającego właściciela do pojazdu. 

Jeśli nieobecność opiekuna się przedłuża albo pies ma płytki oddech, popada w letarg- DZIAŁAMY. Dzwonimy na policję i/lub straż miejską, z prośbą o przyjechanie.

👩‍✈️Znajdujemy świadków. Nagrywamy kilka sekund psa i potem całe zdarzenie by mieć dowód złego stanu zwierzęcia. 

🔨 Wybijamy boczną szybę najdalej od zwierzęcia. (By nie poranić go odłamkami).
WAŻNE! Nie ręką!

CO NA TO PRAWO? 

Art 6. Ustawy o ochronie zwierząt wyraźnie wskazuje, ze:

Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, a w szczególności m.in.

Pkt. 17) wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu;

Pkt. 19) utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.

LINK: https://lexlege.pl/ustawa-o-ochronie-zwierzat/art-6/

Dajmy o siebie nawzajem!