🐶 Darmowa dostawa dla zamówień od 200 zł! 🐶
HODOWLA ZWIERZĄT DOMOWYCH JEST REGULOWANA W POLSKIM PRAWIE.

HODOWLA ZWIERZĄT DOMOWYCH JEST REGULOWANA W POLSKIM PRAWIE.

HODOWLA ZWIERZĄT DOMOWYCH JEST REGULOWANA W POLSKIM PRAWIE.

‼️ Temat emocjonalny i kontrowersyjny.   

Mówi o niej art.10a i 10b - Zakazy związane ze sprzedażą, hodowlą w celach handlowych oraz puszczania luzem zwierząt domowych, zawarte w Ustawie o ochronie zwierząt. Złamanie zakazu podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 10a Ustawy o ochronie zwierząt:

1.Zabrania się:
1)wprowadzania do obrotu zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;
2)prowadzenia targowisk, targów i giełd ze sprzedażą zwierząt domowych;
3)wprowadzania do obrotu psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.
2.Zabrania się rozmnażania psów i kotów w celach handlowych.
3.Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.
4.Zakaz, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.
5.Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.
6.Zakaz, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy hodowli zwierząt zarejestrowanych w ogólnokrajowych organizacjach społecznych, których statutowym celem jest działalność związana z hodowlą rasowych psów i kotów.

Art. 10b. Zakaz nabywania zwierząt domowych na targowiskach

1.Zabrania się nabywania:
1) zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach;
2) psów i kotów poza miejscami ich chowu lub hodowli.
2.Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy nabycia psów i kotów od podmiotów prowadzących schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

 

O CZYM DOKŁADNIE MÓWI TEN ARTYKUŁ?

Art. 10a oznacza, że jeśli dana hodowla jest zarejestrowana w ogólnokrajowych organizacjach społecznych to jest ona legalna. Przed 2012 działały głównie dwie organizacje: Związek Kynologiczny w Polsce (ZKwP) będący członkiem Międzynarodowej Federacji Kynologicznej oraz Polski Klub Psa Rasowego – czyli Polski Związek Kynologiczny, który jest zrzeszony w federacji Alianz Canine Worldwide (ACW) z siedzibą w Hiszpanii. 

Nowelizacja, która weszła w życie w 2012 roku spowodowała, że z czasem zaczęło powstawać coraz więcej organizacji kynologicznych rozmnażających zwierzęta i działają one zgodnie z daną ustawą mając wpisany statutowy cel będący związany z hodowlą rasowych psów i kotów. 

CZYM JEST “PSEUDOHODOWLA”?

To przede wszystkim hodowla nigdzie nie zarejestrowana. To również hodowla, w której zwierzęta są traktowane w niehumanitarny sposób i nie mają zapewnianych podstawowych potrzeb do prawidłowego rozwoju, nie są socjalizowane.

Do czego może to prowadzić? Przede wszystkim do ciężkich wad genetycznych, do nieprawidłowej socjalizacji psa w okresie szczenięcym - co może w późniejszym okresie powodować agresję lub stany lękowe. Dzieje się tak, ponieważ nie jest niczym regulowana i przez nikogo nie jest sprawdzana. 

Dla porównania, hodowcy, aby być w ZKwP muszą obowiązkowo wykonywać badania swoich psów i szczeniąt. To również wpływa na cenę psa. Pies przebadany i z dobrej hodowli nigdy nie będzie kosztował 500 zł, nie oznacza to jednak, że jedynie wysoka cena gwarantuje nam zakup zdrowego i zgodnego z danym wzorcem rasy psa. 

Na wszystko trzeba patrzeć z rozsądkiem i przede wszystkim dokładnie sprawdzać zarówno hodowcę, sprawdzać jaką opieką otaczane są szczeniaki i ich matka, oraz wcześniej samemu zbierać informacje na temat rasy. 

Sprzedaż zwierząt z pseudohodowli jest traktowany jako wykroczenie zagrożone grzywną lub karą aresztu. Sąd może orzec nawiązkę do 1 tys. zł na organizację zajmującą się ochroną zwierząt oraz przepadek zwierząt lub przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia. Orzeczony może zostać również np. zakaz posiadania zwierząt lub wykonywania zawodu, który jest związany z działalnością na rzecz zwierząt. Ograniczenie tego typu może zostać nałożone na okres do 15 lat. "W tych sprawach zwyczajowo wnosimy – jako oskarżyciele posiłkowi – o podanie wyroku do publicznej wiadomości, bo takie zachowania należy piętnować" – podkreśliła prezes fundacji Ex Lege.

Każdą nielegalną i niehumanitarną hodowlę należy zgłaszać na Policję. Wspomóc nam może również Towarzystwo Opieki nad zwierzętami (TOZ). Policja ma obowiązek reagować na zgłoszenie. 

CO POWINNO NAS ZANIEPOKOIĆ PODCZAS WYBIERANIA HODOWLI? 

 1. Cena psa - pamiętajcie, że na cenę wpływają badania psa i jego rodziców, krycie, socjalizacja oraz wyprawka hodowlana,
 2. Brak możliwości wcześniejszego zobaczenia psa, jego matki i miejsca, w którym pies spędza pierwsze tygodnie swojego życia,
 3. Brak możliwości sprawdzenia badań rodziców wybranego psa oraz jego samego,
 4. Dostarczenie psa przez tzw. psiego kuriera, bez możliwości wcześniejszego zobaczenia go bądź bez możliwości odbioru osobistego,
 5. Zbyt wczesna chęć oddania psa przez hodowcę. Według regulaminu hodowlanego możemy odebrać psa już w 7 tygodniu życia, jednak pamiętajmy, że najoptymalniejszy czas to około 9 tygodnia życia, 
 6. Brak rzetelnych informacji dotyczących pielęgnacji i opieki nad psem oraz brak informacji o wzorcu rasy, 
 7. Brak szczepień, karty miotu, karty krycia i przeglądu hodowlanego,
 8. Brak wglądu w ilość ciąż samicy (pamiętajcie, że suka nie może być w ciąży więcej niż 3 razy w ciągu 2 lat),
 9. Dostępność szczeniaka od ręki (w dobrych hodowlach najczęściej jest lista oczekujących),
 10. Zdanie “to jest pies rodzinny, idealny dla dzieci i dla każdego” - o żadnej rasie nie możemy powiedzieć czegoś takiego, każdy pies jest indywidualnością, nie nastawiamy się, że wybrany przez nas pies będzie ideałem bez odpowiedniego wychowania go i budowania z nim relacji,
 11. Hodowla zarejestrowana w ZKwP i FCI nie daje gwarancji dbania o dobrostan zwierząt, zawsze należy dokładnie sprawdzać zarówno hodowle, jak i zrobić research dotyczący wcześniejszych miotów. 

CIEKAWOSTKA: 

ZKwP, czyli Związek Kynologiczny w Polsce to najstarsze i najważniejsze stowarzyszenie hodowlane w naszym kraju. Jej siedziba znajduje się w Warszawie. Został powołany 29 sierpnia 1938 roku i co najważniejsze, jest członkiem Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI). 

Poniżej załączam link do całej Ustawy o ochronie zwierząt:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971110724/U/D19970724Lj.pdf

                              Bazyland FCI                            

Zdjęcie Kodzisława, z hodowli BAZYLAND FCI