🐶 Darmowa dostawa dla zamówień od 200 zł! 🐶
WŚCIEKLIZNA

WŚCIEKLIZNA

WŚCIEKLIZNA

Wścieklizna - jedna z najgroźniejszych chorób zwierząt i ludzi. W wieku krajach wyeliminowana, mimo to jej problem powraca corocznie jak bumerang i sieje spustoszenie.

Mimo wynalezienia szczepionki na wściekliznę WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, szacuje, że z powodu zakażenia tym wirusem rocznie na świecie umiera około 60 tysięcy osób i ginie wiele dziko żyjących zwierząt oraz bezpańskich psów.

Wirus wścieklizny atakuje układ nerwowy. Czas rozwoju wścieklizny jest różny i waha się od 2-3 tygodni aż do 6-8 tygodni. Wirus sieje ogromne spustoszenie w organizmie, wywołuje coraz bardziej powiększający się stan zapalny, a komórki nerwowe przestają pełnić swoje funkcje. To wszystko sprawia, że zmiany w chorym na wściekliznę organizmie są nieodwracalne. 

Wścieklizna jednym słowem: ZABIJA. 

W 2021 roku na Mazowszu wykryto ponad 100 przypadków wścieklizny, a w 2022 ponad 109.

Szczepy swoje zwierzęta i pamiętajmy o corocznym powtarzaniu !!! 

W Polsce obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie, zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,  podlegają psy powyżej 3. miesiąca życia. Na obszarach występowania wścieklizny zalecane są również szczepienia kotów, a także zwierząt gospodarskich, jeśli mogą mieć one kontakt z dzikimi zwierzętami, takimi jak: lis, jenot, kuna itp.


USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

 

Art. 56.

  1. Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
  1. Posiadacze psów są obowiązani doprowadzić psy do wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii punktów szczepień w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
  1. Powiatowy lekarz weterynarii ogłasza, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie, wykaz punktów szczepień.
  1. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez urzędowego lekarza weterynarii dokonującego szczepienia. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie.
  1. Minister właściwy do spraw rolnictwa, mając na względzie zmniejszenie ryzyka wystąpienia niektórych chorób zakaźnych zwierząt na określonej części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze rozporządzenia może wprowadzić obowiązek ochronnego szczepienia kotów przeciwko wściekliźnie.

Art. 85.

  1. Kto:
    8) uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Link do całej ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20040690625/T/D20040625L.pdf

 

Link do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia programu zwalczania wścieklizny na lata 2022 i 2023:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000550/O/D20220550.pdf

Co ważne! Okres wrzesień - październik to również czas gdzie Główny Lekarz Weterynarii informuje o prowadzeniu jesiennej akcji doustnych szczepień lisów przeciwko wściekliźnie. Akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie prowadzona jest w sposób polegający na zrzucie lotniczym i ręcznym wykładaniu szczepionki. Nazwa produktu leczniczego weterynaryjnego stosowanego podczas akcji - Lysvulpen, zawiesina doustna dla lisów rudych. Dokładne daty oraz województwa, gdzie będą one zrzucane znajdziecie tu:

https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Komunikat-Glownego-Lekarza-Weterynarii-dotyczacy-planowanej-jesiennej-akcji-szczepienia-lisow-wolno-zyjacych-przeciwko-wsciekliznie.-/idn:2340

W okresie 14 dni po wyłożeniu szczepionki należy zapobiec kontaktowi zwierząt domowych i gospodarskich ze szczepionką. Psy w tym okresie bezwarunkowo powinno się wyprowadzać jedynie na smyczy, a koty trzymać w zamkniętych pomieszczeniach. W przypadku ewentualnego kontaktu zwierząt domowych lub gospodarskich ze szczepionką należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem weterynarii. 

Bezpiecznych spacerów!