🐶 Darmowa dostawa dla zamówień od 200 zł! 🐶
CZY MOGĘ WEJŚĆ Z PSEM NA CMENTARZ?

CZY MOGĘ WEJŚĆ Z PSEM NA CMENTARZ?

CZY MOGĘ WEJŚĆ Z PSEM NA CMENTARZ?

Czy mogę wejść na cmentarz komunalny z psem? 

Zastanów się najpierw czy zabieranie psa na cmentarz jest dla niego komfortowe, bezpieczne i przede wszystkim czy tego potrzebuje? Przemyśl to głównie w dniu Święta Wszystkich Świętych: to dzień spotkań najbliższych przy grobach, tłumów wkoło, wąskich uliczek, straganów ze zniczami i wieńcami, zapachów, braku komfortowych przejść między grobami, braku komfortowego miejsca na napicie się wody przez zwierzę, braku miejsca na załatwienie potrzeb fizjologicznych zwierzęcia: sikanie na nagrobki jest niedopuszczalne! Zwierze jednak nie rozumie w jakim miejscu się znajduje i czym różni się od innych. Zachowanie środków ostrożności oraz zapewnienie komfortu psa również staje się znacznie utrudnione. Dodatkowo mamy mniejszą kontrolę nad ilością osób, która będzie przechodziła, chciała pogłaskać psa, mniejszą kontrolę nad dziećmi, które często widząc psa chcą do niego podjeść i pogłaskać. Pamiętajmy, że bez względu na ilość osób w koło, to my jesteśmy odpowiedzialni za szkody wyrządzone przez zwierzę. 

Jest to również niezwykle ważne pod kątem art. 196 Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Przez obrazę uczuć religijnych należy rozumieć m.in. reakcję emocjonalną danej osoby związaną z pogardliwych zachowaniem wobec przedmiotu czci religijnej. Załatwianie się psa na pomniki lub w ich obrębie może podchodzić pod tego typu obrazę uczuć.

Dodatkowo art. 77 Kodeksy wykroczeń oraz art. 431 Kodeksu cywilnego mówi o środkach ostrożności jakie należy zachować trzymając zwierzę oraz o odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzę. 

Zgodnie z art. 77. Niezachowanie ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia

§  1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

§  2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Art.  431. Szkoda wyrządzona przez zwierzęta

§  1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.

§  2. Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

 

A jak samo wejście na cmentarz z psem wygląda ze strony prawnej? Czy tabliczki o zakazie wstępu są legalne? Otóż możemy wejść z psem na cmentarz i potwierdzają to słowa zastępcy RPO:

 „Skoro zatem zasady postępowania ze zwierzętami w miejscach publicznych unormowano w regulaminie utrzymania czystości i porządku, to regulowanie tej samej materii w akcie prawa miejscowego określającym zasady korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznych, jakimi są cmentarze komunalne, należy uznać za sprzeczne z prawem”

W związku z tym zwrócił się on do przewodniczącej Rady Miasta Gdańska Agnieszki Owczarczak o podjęcie stosownych działań legislacyjnych w celu wyeliminowania niezgodnych z prawem regulacji prawa miejscowego, ustanawiających zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt na teren cmentarzy komunalnych w Gdańsku.

Źródło: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-gdansk-cmentarze-zakaz-wprowadzania-psow-uchylony

Pamiętajmy jednak, że wszystko w granicach rozsądku i oczywiście możemy zabierać psa na cmentarz, jednak wcześniej przygotujmy go na tego typu sytuację i upewnijmy się, że zarówno Wy, jak i on jest na to gotowy. Odwiedź groby najbliższych wcześniej, zapoznaj go z tym miejscem, pozwoli mu to łatwiej i szybciej odnaleźć się w danej sytuacji! Przed samym wejściem na cmentarz zabierz go na dłuższy spacer, załatw wszystkie potrzeby fizjologiczne i dopiero spokojnie idźcie odwiedzić najbliższych. Jeśli masz szczeniaka lub mniejszego psa warto przemyśleć specjalny plecak, który pozwoli mu bezpiecznie z Wami przechodzić między tłumami. (Do tego typu transportera zwierzę również należy wcześniej przyzwyczaić). 

W temacie Święta Wszystkich Świętych pochylmy się również nad dozwolonymi sposobami pochówku zwierząt🪦

🕯️Śmierć zwierzęcia dla każdego opiekuna jest bardzo trudnym doświadczeniem. W temacie zwierząt bywa czasem trudniejsza, z powodu często spotykanego braku zrozumienia ze strony najbliższych. Znacznie łatwiej pogodzić się gdy nasz przyjaciel jest pochowany godnie. 

🤍 Rozpoczynając ten trudny temat chce zacząć od cytatu, który zawsze napawa mnie odrobiną optymizmu: 

„Psy nigdy nie umierają. One śpią w twoim sercu” - Ernest Montague 

Jakie mamy możliwości pochówku zwierzęcia? 

🕯️ Cmentarze dla psów, nazywane w przepisach prawnych „grzebowiskami”. Tego typu miejsca pochówku znajdziemy m.in. w: Gdańsku, Słupsku, Gorzowie Wielkopolskim, Bydgoszczy, Toruniu, Pile, Bytomiu, Rybniku, Halinowie, Szymanowie, Rzędzianach, Kątach Wrocławskich, Rakszawie, Ropczycach, Łodzi, Sicienku i Koniku Nowym

🕯️ Utylizację w przeznaczonym do tego zakładzie (zgodnie z prawem zwłoki zwierzęcia po śmierci są traktowane jako odpad, materiał biologiczny) - wynika ona z regulacji unijnych, w tym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

🕯️ Kremacja w zwierzęcym krematorium - coraz częściej wykorzystywana alternatywa pochówku (mamy możliwość kremacji: indywidualnej, zbiorczej lub łączonej). Indywidualna daje nam gwarancję, że zwłoki naszego zwierzaka nie są mieszane z innymi szczątkami zwierząt, a prochy są odbierane przez opiekuna w urnie

Dodatkowo zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne lokalizowanie cmentarzy oraz grzebanie zwłok zwierzęcych może być zabronione lub ograniczone na terenach ochrony pośredniej ujęcia wody.

💰Ile kosztuje pochowanie zwierzęcia? Jest to najczęściej zależne od wagi i waha się w granicach (bez kosztow pomnika i opłaty za tzw. pielęgnacje - cena ok. 100zł): 

poniżej 10kg - 300zł

do 10kg- 500zł 

powyżej 10kg - 600zł

powyżej 40kg - 800zł

‼️ Pamiętajmy, że nie możemy chować zwierząt w lasach, własnych ogródku i innych miejscach do tego nie przeznaczonych - na podstawie rozporządzenia nr. 1069/2009 art. 154 § 2 oraz art. 162. § 1. Kodeksu wykroczeń, który jasno mówi, że:

⚖️ „Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, odpady, złom lub padlinę niebędące odpadami lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 500 złotych.”

✅ Co ciekawe: w Polsce jeden z najstarszych cmentarzy dla zwierząt został otworzony w 1991 roku, w miejscowości Konik Nowy w gminie Halinów. 

Dużo ciepła dla Was! 🖤🤍